• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2020 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

 

Sinds 1 juni 2016 heeft u voor een omgevings- of verkavelingsvergunning in Vlaanderen in veel gevallen een archeologienota nodig. Wat is een archeologienota en wat betekent dat voor u? Contacteer ons en u krijgt gratis uitleg en advies specifiek voor úw bouwproject.

Lees meer...

Contact

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

telefoon: +32 (0)14 95 34 70 

adres (bezoek op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

 

Archeologie in Vlaanderen

Landschappelijke boringen

Het doel van het landschappelijk booronderzoek is het aanvullen en toetsen van de op basis van het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde verwachting. De archeologische verwachting wordt opgesteld door een verband te leggen tussen aardkundige eenheden of zones en het voorkomen van archeologische verschijnselen daarin. Dikwijls is er onvoldoende data beschikbaar om die aardkundige gegevens op de schaal van het plangebied te definiëren, dan wordt geadviseerd om aardkundige informatie te verzamelen door het zetten van landschappelijke boringen.

Met het onderzoek zal de bodemopbouw en de mate van intactheid daarvan bepaald worden. Aan de hand van die gegevens kan het plangebied in landschappelijke of aardkundige zones verdeeld worden met een eigen specifieke verwachting ten aanzien van het voorkomen van specifieke type vindplaatsen. Het resultaat van het onderzoek kan zijn dat kansarme zones (waar de aanwezigheid van vindplaatsen laag is) uitgesloten kunnen worden en dat selectie kan plaatsvinden van kansrijke zones voor eventueel vervolgonderzoek. Tevens zal de boorstrategie worden afgestemd op aan het maaiveld zichtbare (geologische) verschijnselen door middel van een visuele inspectie.

De intensiteit van de landschappelijke boringen is afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van de gegevens die zijn verzameld bij de generieke deskstudie en de omvang van het te ontwikkelen terrein.

Afhankelijk van de resultaten van het landschappelijk booronderzoek kan worden besloten om aanvullend onderzoek uit te voeren in zones met een hoge kans op de aanwezigheid van archeologische resten.

Landschappelijke profielputten

Op basis van de deskstudie kan geconcludeerd worden dat er te weinig gegevens voorhanden zijn om een goede en gefundeerde relatie te leggen tussen de aardkundige informatie en de verwachte archeologische vindplaatsen. Dikwijls zijn landschappelijke boringen geschikt om de juiste aardkundige informatie te verzamelen. Doormiddel van de analyse van boorprofielen wordt de genese van het plangebeid gegenereerd. Echter in bepaalde landschappen is het vele male efficiënter om grotere bodemontsluitingen te bestuderen. Daarvoor kunnen dan landschappelijke profielputten worden ingezet. Zoals de naam al aangeeft dienen deze putten om een profiel opname te maken. De omvang en de diepte van deze putten is dan ook afhankelijk van de informatie die verzameld dient te worden. 

monsters nemen © VEC

U bent hier:

f m