• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

 

Sinds 1 juni 2016 heeft u voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in Vlaanderen in veel gevallen een archeologienota nodig. Wat is een archeologienota en wat betekent dat voor u? Contacteer ons en u krijgt gratis uitleg en advies specifiek voor úw bouwproject.

 

 

Lees meer...

Contact

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

telefoon:
Algemeen: +32 (0)14 95 34 70 

 

adres (bezoek op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

 

Aanvraag ingediend vóór 1-6-2016

 

Heeft u Bijzondere Voorwaarden ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed? Dan kunt u archeologisch onderzoek laten uitvoeren onder de oude regelgeving. Ook daarbij kunnen we u helpen. We geven gratis advies en - als u wilt - een offerte.

 


Lees meer...

Archeologie in Vlaanderen

Archeologienota 64 Damburgstraat Bocholt

Auteur: T. Van Mierlo, J. van Rooij
2016

In 2014 is er reeds een vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat het de bodem van het gebied zeer sterk bewerkt is door reeds uitgevoerde agrarische activiteiten doorheen verschillende periodes. Tevens is gebleken dat het gebied geen gunstige bewoningslocatie vertegenwoordigt, vanwege de hoge grondwatertafel en de lage ligging ten opzichte van het omringend gebied.

Verder werden er minimale antropogene sporen (70) gevonden in dit proefsleuvenonderzoek die allemaal op basis van vondstmateriaal gedateerd konden worden in de Nieuwste Tijd. Er kon verder ook geen site vastgesteld worden waardoor het advies verleend werd om het plangebied vrij te geven voor de geplande werken. Deze geplande werken werden dan ook uitgevoerd. De riolerings- en wegenwerken zorgden voor een verstoring tot in de C-horizont.

Op basis van deze elementen is het gebied voldoende onderzocht en adviseert het Vlaams Erfgoed Centrum dat er geen verder maatregelen meer nodig zijn.

Bekijk de volledige archeologienota op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

 

Terug naar overzicht archeologienota's

U bent hier:

f m