• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

 

Sinds 1 juni 2016 heeft u voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in Vlaanderen in veel gevallen een archeologienota nodig. Wat is een archeologienota en wat betekent dat voor u? Contacteer ons en u krijgt gratis uitleg en advies specifiek voor úw bouwproject.

 

 

Lees meer...

Contact

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

telefoon:
Algemeen: +32 (0)14 95 34 70 

 

adres (bezoek op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

 

Aanvraag ingediend vóór 1-6-2016

 

Heeft u Bijzondere Voorwaarden ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed? Dan kunt u archeologisch onderzoek laten uitvoeren onder de oude regelgeving. Ook daarbij kunnen we u helpen. We geven gratis advies en - als u wilt - een offerte.

 


Lees meer...

Archeologie in Vlaanderen

Archeologienota 69 Tulpenstraat-Schoolstraat, Beersel

Auteur: R.R. Datema
2017

In het plangebied is de bouw van woningen voorzien. Bij deze werkzaamheden bestaat het risico dat eventueel aanwezige archeologische resten worden aangetast. Om dit risico beter te kunnen inschatten is dit onderzoek uitgevoerd.

Op basis van het bureauonderzoek werd verondersteld dat er in het plangebied sprake was van een droge leembodem met textuur-B-horizont met daarin kans op het aantreffen van archeologische resten uit perioden vanaf het Laat-Paleolithicum. Om deze reden is het bureauonderzoek aangevuld met een landschappelijk bodemonderzoek in de vorm van een landschappelijk booronderzoek. De oorspronkelijke bodem blijkt echter te zijn verdwenen; wat nu nog rest is een dunne bouwvoor direct op de C-horizont. Dit booronderzoek heeft dus geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een potentieel archeologisch niveau opgeleverd. Er kan daarom geconcludeerd worden dat het plangebied voldoende is onderzocht om een uitspraak te doen betreffende de archeologische waarde van het plangebied. Deze blijkt namelijk klein te zijn. Nader onderzoek is derhalve niet nodig en behoud in situ (lees: aanpassing van de bouwplannen) is niet van toepassing.

Bekijk de volledige archeologienota op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

 

Terug naar overzicht archeologienota's

U bent hier:

f m