• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

 

Sinds 1 juni 2016 heeft u voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in Vlaanderen in veel gevallen een archeologienota nodig. Wat is een archeologienota en wat betekent dat voor u? Contacteer ons en u krijgt gratis uitleg en advies specifiek voor úw bouwproject.

 

 

Lees meer...

Contact

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

telefoon:
Algemeen: +32 (0)14 95 34 70 

 

adres (bezoek op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

 

Aanvraag ingediend vóór 1-6-2016

 

Heeft u Bijzondere Voorwaarden ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed? Dan kunt u archeologisch onderzoek laten uitvoeren onder de oude regelgeving. Ook daarbij kunnen we u helpen. We geven gratis advies en - als u wilt - een offerte.

 


Lees meer...

Archeologie in Vlaanderen

Archeologienota 77 Doddelbergstraat te Kersbeek-Miskom, gemeente Kortenaken

Auteur: A. Pijpelink
2017

Om vast te stellen of de geplande rioleringswerkzaamheden en grondverbetering mogelijke archeologische resten zullen gaan verstoren is onderzoek gedaan naar het landschap, historie, archeologie en recente verstoringen.

Uit dit onderzoek ik gebleken dat het centrale deel van het plangebied onverstoord is en daar mogelijk archeologische resten kunnen worden aangetroffen daterende uit met name het Paleolithicum tot en met het Vroeg-Neolithicum. De trefkans op archeologische resten uit latere perioden wordt klein geacht, maar niet uitgesloten. Er is aanvullend onderzoek nodig om de archeologische waarde van het plangebied vast te stellen, in eerste instantie in de vorm van een landschappelijk bodemonderzoek, mogelijk aangevuld met andere onderzoeken.

Bekijk de volledige archeologienota op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

 

Terug naar overzicht archeologienota's

U bent hier:

f m