• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

 

Sinds 1 juni 2016 heeft u voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in Vlaanderen in veel gevallen een archeologienota nodig. Wat is een archeologienota en wat betekent dat voor u? Contacteer ons en u krijgt gratis uitleg en advies specifiek voor úw bouwproject.

 

 

Lees meer...

Contact

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

telefoon:
Algemeen: +32 (0)14 95 34 70 

 

adres (bezoek op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

 

Aanvraag ingediend vóór 1-6-2016

 

Heeft u Bijzondere Voorwaarden ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed? Dan kunt u archeologisch onderzoek laten uitvoeren onder de oude regelgeving. Ook daarbij kunnen we u helpen. We geven gratis advies en - als u wilt - een offerte.

 


Lees meer...

Archeologie in Vlaanderen

Archeologienota 81 Tiensestraat 187-191, Leuven

Auteur: A. Pijpelink
2017

Om vast te stellen of de aanleg van een parkeerkelder mogelijke archeologische resten zal gaan verstoren is onderzoek gedaan naar het landschap, historie, archeologie en recente verstoringen.

Uit dit onderzoek is gebleken dat het gebied in het verleden gunstig zal zijn geweest voor bewoning, en het plangebied waarschijnlijk relatief onverstoord zal zijn gebleven. Er worden met name resten verwacht vanaf de 16de eeuw in de vorm van muurresten.

Omdat er aan de hand van het bureauonderzoek niet kan worden vastgesteld of er relevante archeologische resten in het plangebied aanwezig kunnen zijn wordt een archeologische opgraving aangeraden.

Bekijk de volledige archeologienota op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

 

Terug naar overzicht archeologienota's

U bent hier:

f m