• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

 

Sinds 1 juni 2016 heeft u voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in Vlaanderen in veel gevallen een archeologienota nodig. Wat is een archeologienota en wat betekent dat voor u? Contacteer ons en u krijgt gratis uitleg en advies specifiek voor úw bouwproject.

 

 

Lees meer...

Contact

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

telefoon:
Algemeen: +32 (0)14 95 34 70 

 

adres (bezoek op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

 

Aanvraag ingediend vóór 1-6-2016

 

Heeft u Bijzondere Voorwaarden ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed? Dan kunt u archeologisch onderzoek laten uitvoeren onder de oude regelgeving. Ook daarbij kunnen we u helpen. We geven gratis advies en - als u wilt - een offerte.

 


Lees meer...

Archeologie in Vlaanderen

Archeologienota 83 Schriek (gemeente Ekeren)

Auteur: J. Van Bavel & P.L.M. Hazen
2017

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in januari 2017 een archeologienota opgesteld naar de archeologische waarde van de locatie Schriek in Sint-Mariaburg (gemeente Ekeren) (afb. 1 en 2).41 De archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen aanleg van een nieuwe riolering onder de bestaande riolering en verfraaiing.

De bodemkundige en geologische gegevens leveren weinig informatie gezien de locatie van het plangebied. Het gebied situeert zich voornamelijk in een bebouwde zone, maar er zijn reeds boringen doorgevoerd in de nabije omgeving van het plangebied. Het ligt op de lithostratigrafische Formatie van Lillo dat op haar beurt ligt op de Formatie van Kattendijk. De Quartaire afzetting situeert zich aan de top tot een relatief geringe diepte waarbij het hoofdzakelijk draait om een laat‐pleistocene afzetting. Daarnaast hebben de historische en aardkundige bronnen aangetoond dat het plangebied zich situeert op de scheiding van de Scheldepolders en de Antwerpse Noorderkempen.

Tot slot werd het dorpje Sint‐Mariaburg gesticht op het einde van de 19de, begin de 20ste eeuw door Antoon van den Wyngaert. Daarvoor was het plangebied voornamelijk in gebruik als een weg. Er zijn ten noorden van het plangebied wel enkele vondsten uit het Mesolithicum gevonden. Verder werd het gebied ook getroffen door het beleg van Antwerpen in de 16de eeuw en door de V1‐bom uit WO II. Omwille van de sterke verstoring van het plangebied zal het worden vrijgegeven. De kans op eventuele intacte archeologische resten vanaf de Steentijd is laag.

Bekijk de volledige archeologienota op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

 

Terug naar overzicht archeologienota's

U bent hier:

f m