• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

 

Sinds 1 juni 2016 heeft u voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in Vlaanderen in veel gevallen een archeologienota nodig. Wat is een archeologienota en wat betekent dat voor u? Contacteer ons en u krijgt gratis uitleg en advies specifiek voor úw bouwproject.

 

 

Lees meer...

Contact

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

telefoon:
Algemeen: +32 (0)14 95 34 70 

 

adres (bezoek op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

 

Aanvraag ingediend vóór 1-6-2016

 

Heeft u Bijzondere Voorwaarden ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed? Dan kunt u archeologisch onderzoek laten uitvoeren onder de oude regelgeving. Ook daarbij kunnen we u helpen. We geven gratis advies en - als u wilt - een offerte.

 


Lees meer...

Archeologie in Vlaanderen

Archeologienota 86 Boomsesteenweg, Wilrijk (gemeente Antwerpen)

Auteur: J. Vermeersch
2017

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in januari 2017 een archeologienota opgesteld naar de archeologische waarde van de locatie Boomsesteenweg te Wilrijk (gemeente Antwerpen). De archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen wegeniswerken en de aanleg van een gescheiden riolering aan de Boomsesteenweg (N177) te Wilrijk tussen de Atomiumlaan en de Krijgslaan.

In de ruime omgeving van het tracé van de Boomsesteenweg zijn verschillende archeologische resten aangetroffen vanaf de Late Steentijd. Ten noordoosten is een urneveld uit de Vroege IJzertijd gekend en ten westen zijn Romeinse waterputten aangetroffen. Vanaf de Late Middeleeuwen komen in de omgeving verschillende hoven voor die in de Nieuwe Tijd vaak de functie krijgen van lusthof. Op het einde van de 18de eeuw wordt de Boomsesteenweg aangelegd, maar deze behoud het landelijke karakter van de regio. Het is pas vanaf 1945 dat er veel bebouwing, in de vorm van industrie langsheen de weg wordt aangelegd. Zeker vanaf de jaren 1970 als de A12 aangelegd is worden de percelen langs de steenweg volgebouwd.

Omdat de toekomstige verstoring in het plangebied beperkt blijft ten opzichte van de verstoring door de gemengde riolering wordt de kans ook klein geacht dat er archeologische resten in het plangebied zullen aangetroffen worden. Het Vlaams Erfgoed Centrum adviseert dan ook om het plangebied vrij te geven.

Bekijk de volledige archeologienota op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

 

Terug naar overzicht archeologienota's

U bent hier:

f m