• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

 

Sinds 1 juni 2016 heeft u voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in Vlaanderen in veel gevallen een archeologienota nodig. Wat is een archeologienota en wat betekent dat voor u? Contacteer ons en u krijgt gratis uitleg en advies specifiek voor úw bouwproject.

 

 

Lees meer...

Contact

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

telefoon:
Algemeen: +32 (0)14 95 34 70 

 

adres (bezoek op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

 

Aanvraag ingediend vóór 1-6-2016

 

Heeft u Bijzondere Voorwaarden ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed? Dan kunt u archeologisch onderzoek laten uitvoeren onder de oude regelgeving. Ook daarbij kunnen we u helpen. We geven gratis advies en - als u wilt - een offerte.

 

 


Lees meer...

Archeologie in Vlaanderen

Het VEC assisteerde Ruben Willaert bvba in een opgraving aan de Lostraat in Aalter. Daar zijn huisplaatsen uit de Vroege IJzertijd blootgelegd, compleet met bijgebouwen, kuilen en waterputten.

Spectaculair was de vondst van een stenen gebouw uit de Romeinse periode; het is de eerste keer dat een dergelijk gebouw in het westelijk deel van Vlaanderen wordt aangetroffen. De grote hoeveelheid tegulae (dakpannen) en delen van een hypocaustum (verwarmingssysteem) duiden er op dat het een belangrijk gebouw was, te dateren in de 2e of 3e eeuw. Er werden ook een greppel en een palissade blootgelegd.

Enkele boerderijen en bijgebouwen uit de Romeinse tijd completeren het beeld. Een waterput bleek gevuld met sloopafval van het gebouw. Verspreid over het terrein lagen verschillende graven uit de Romeinse tijd. Ook werd nog een boerderij uit de Middeleeuwen opgegraven. De opgraving, met een oppervlak van 1,7 hectare, levert een belangrijke bijdrage aan onze kennis van de archeologie van westelijk Vlaanderen en de regio rondom Aalter in het bijzonder. Het project werd begeleid door de dienst Ruimte en Erfgoed en de Universiteit van Gent.

De onderzoeksresultaten van dit project zijn gepubliceerd in VEC Rapport 24.

 

U bent hier:

f m