• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

 

Sinds 1 juni 2016 heeft u voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in Vlaanderen in veel gevallen een archeologienota nodig. Wat is een archeologienota en wat betekent dat voor u? Contacteer ons en u krijgt gratis uitleg en advies specifiek voor úw bouwproject.

 

 

Lees meer...

Contact

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

telefoon:
Algemeen: +32 (0)14 95 34 70 

 

adres (bezoek op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

 

Aanvraag ingediend vóór 1-6-2016

 

Heeft u Bijzondere Voorwaarden ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed? Dan kunt u archeologisch onderzoek laten uitvoeren onder de oude regelgeving. Ook daarbij kunnen we u helpen. We geven gratis advies en - als u wilt - een offerte.

 

 


Lees meer...

Archeologie in Vlaanderen

In juni-juli 2015 heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in Beringen, Schrikheidestraat, en Zonhoven, Nieuwstraat, een gelijksoortig onderzoek uitgevoerd. Het betrof hier locaties waarbij een verwachting was op de aanwezigheid van lithische sites. Om deze mogelijke sites op te sporen was een driefasig onderzoek voorgeschreven door het Onroerend Erfgoed. De eerste fase behelsde een landschappelijk booronderzoek waarbij de opbouw van de bodem in kaart werd gebracht. Op basis van deze gegevens werden locaties geselecteerd waar een archeologisch booronderzoek heeft plaatsgevonden. Bij dit archeologisch booronderzoek was het doel het aantreffen van lithisch materiaal in de boor. De derde fase was het proefsleuvenonderzoek om de mogelijke sites met grondsporen eveneens op te sporen.

Op de locatie in Beringen zijn helaas geen archeologische resten aangetroffen. De locatie in Zonhoven heeft wel een lithische site opgeleverd die gewaardeerd is door middel van een proefput. Deze site is inmiddels opgegraven door een ander bureau. De proefsleuven hebben geen behoudenswaardige resten opgeleverd.

De onderzoeksresultaten van deze projecten zijn gepubliceerd in VEC Rapport 37 en 44.

 

 

U bent hier:

f m