• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2020 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

 

Sinds 1 juni 2016 heeft u voor een omgevings- of verkavelingsvergunning in Vlaanderen in veel gevallen een archeologienota nodig. Wat is een archeologienota en wat betekent dat voor u? Contacteer ons en u krijgt gratis uitleg en advies specifiek voor úw bouwproject.

Lees meer...

Contact

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

telefoon: +32 (0)14 95 34 70 

adres (bezoek op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

 

Archeologie in Vlaanderen

In april 2015 heeft het Vlaams Erfgoed Centrum op de verkaveling Meytersveld te Kinrooi een archeologische opgraving uitgevoerd. Uit het vooronderzoek waren vier behoudenswaardige vindplaatsen naar voren gekomen. Het behelsde drie middeleeuwse vindplaatsen en eentje uit de Metaaltijden. In het plangebied zijn sporen aangetroffen van een nederzetting uit de IJzertijd. Hiervan is een deel van een huis en een aantal spiekers teruggevonden. Daarnaast zijn sporen uit de Volle en Late Middeleeuwen aan het licht gekomen. De sporen uit de Volle Middeleeuwen lijken te duiden op een eenfasige bewoning van het zeer natte gebied. Een aantal eeuwen later, in de Late Middeleeuwen (14e-16e eeuw), wordt het gebied opnieuw bewoond en worden de eerste ontginningen uitgevoerd. De uit deze periode aangetroffen sporen kunnen zeer waarschijnlijk in verband worden gebracht met het keurgoed Vogeldonck dat in de historische bronnen betreffende Kinrooi wordt genoemd.

De resultaten van dit project zijn gepubliceerd in VEC Rapport 16.

 

U bent hier:

f m