• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

 

Sinds 1 juni 2016 heeft u voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in Vlaanderen in veel gevallen een archeologienota nodig. Wat is een archeologienota en wat betekent dat voor u? Contacteer ons en u krijgt gratis uitleg en advies specifiek voor úw bouwproject.

 

 

Lees meer...

Contact

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

telefoon:
Algemeen: +32 (0)14 95 34 70 

 

adres (bezoek op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

 

Aanvraag ingediend vóór 1-6-2016

 

Heeft u Bijzondere Voorwaarden ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed? Dan kunt u archeologisch onderzoek laten uitvoeren onder de oude regelgeving. Ook daarbij kunnen we u helpen. We geven gratis advies en - als u wilt - een offerte.

 


Lees meer...

Archeologie in Vlaanderen

Archeologienota 61 Paardenmarkt, Antwerpen

Auteur: T. Van Mierlo & J. van Rooij
2017

Uit de verzamelde gegevens over het landschap, historie, archeologie en recente verstoringen, is voor de geplande bouwwerken een archeologische verwachting gemaakt. Hieruit blijkt dat in het projectgebied mogelijk archeologische resten aanwezig kunnen zijn gedateerd vanaf de Late-Middeleeuwen. Verder hebben de reeds uitgevoerde werken het plangebied al zeer verstoord waardoor vroeger gedateerde archeologische resten niet meer intact voor zullen komen.

Op basis van de CAI-meldingen kan gezien worden dat hetplangebied dicht bij de Spaanse omwalling gelegen is in het oosten. Verder is rondom het plangebied al bebouwing aanwezig vanaf de 15de eeuw. Het plangebied zelf is reeds altijd in gebruik gebleven als een weg. Hierdoor zullen de archeologische resten die mogelijk nog intact waren, op dit moment niet meer intact zijn. Om deze redenen zal het plangebied vrijgegeven worden zonder verder archeologisch onderzoek.

Bekijk de volledige archeologienota op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

 

Terug naar overzicht archeologienota's

U bent hier:

f m