• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

 

Sinds 1 juni 2016 heeft u voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in Vlaanderen in veel gevallen een archeologienota nodig. Wat is een archeologienota en wat betekent dat voor u? Contacteer ons en u krijgt gratis uitleg en advies specifiek voor úw bouwproject.

 

 

Lees meer...

Contact

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

telefoon:
Algemeen: +32 (0)14 95 34 70 

 

adres (bezoek op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

 

Aanvraag ingediend vóór 1-6-2016

 

Heeft u Bijzondere Voorwaarden ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed? Dan kunt u archeologisch onderzoek laten uitvoeren onder de oude regelgeving. Ook daarbij kunnen we u helpen. We geven gratis advies en - als u wilt - een offerte.

 


Lees meer...

Archeologie in Vlaanderen

Archeologienota 59 Kuilenstraat 21, industrieterrein Kanaal‐Noord, Bree

Auteur: A. Schoups
2017

Uit de verzamelde gegevens over het landschap, historie, archeologie en recente verstoringen, is voor het plangebied een archeologische verwachting gemaakt. Hieruit blijkt dat in het plangebied mogelijk archeologische resten aanwezig zijn uit de Romeinse periode en de Metaaltijden. Deze sporen zullen voorkomen vanaf de basis van het plaggendek. Dit kan afgeleid worden van het archeologisch vooronderzoek dat reeds ten noorden en ten zuiden van het plangebied werd uitgevoerd.

Er worden echter geen vondsten verwacht uit de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Volgens de historische kaarten was het gebied namelijk in gebruik als akker‐ en weiland tijdens deze periodes. In 1980 werd het bestaande RWZI aangelegd in het zuiden van het plangebied. Door de aanwezigheid ven het bestaande RWZI ten zuiden van de Breeërstadsbeek, kan er aangenomen worden dat dit gedeelte van het onderzoeksgebied grotendeels verstoord is.

Bekijk de volledige archeologienota op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

 

Terug naar overzicht archeologienota's

U bent hier:

f m