• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

 

Sinds 1 juni 2016 heeft u voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in Vlaanderen in veel gevallen een archeologienota nodig. Wat is een archeologienota en wat betekent dat voor u? Contacteer ons en u krijgt gratis uitleg en advies specifiek voor úw bouwproject.

 

 

Lees meer...

Contact

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

telefoon:
Algemeen: +32 (0)14 95 34 70 

 

adres (bezoek op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

 

Aanvraag ingediend vóór 1-6-2016

 

Heeft u Bijzondere Voorwaarden ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed? Dan kunt u archeologisch onderzoek laten uitvoeren onder de oude regelgeving. Ook daarbij kunnen we u helpen. We geven gratis advies en - als u wilt - een offerte.

 


Lees meer...

Archeologie in Vlaanderen

Archeologienota 58 Bertem, Carpool-parking N3

Auteur: R.R. Datema
2017

Uit de verzamelde gegevens over het landschap, historie, archeologie en subrecente verstoringen is voor het plangebied een archeologische verwachting gemaakt. Geconcludeerd wordt dat het plangebied een archeologische potentie heeft voor meerdere perioden vanaf het Laat-Paleolithicum. Middeleeuwse en jongere sporen zijn er niet te verwachten, omdat de bewoning zich meer langs de Voer en de aangrenzende hoven concentreerde. Omdat bij de aanleg van de E40 en de aansluiting naar de N3 het terrein al enigszins is opgehoogd en de uitbreiding van de parking eveneens op een verder op te hogen deel zal geschieden, adviseert het Vlaams Erfgoed Centrum het plangebied vrij te geven voor de geplande ontwikkeling.

Bekijk de volledige archeologienota op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

 

Terug naar overzicht archeologienota's

U bent hier:

f m