• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

 

Sinds 1 juni 2016 heeft u voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in Vlaanderen in veel gevallen een archeologienota nodig. Wat is een archeologienota en wat betekent dat voor u? Contacteer ons en u krijgt gratis uitleg en advies specifiek voor úw bouwproject.

 

 

Lees meer...

Contact

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

telefoon:
Algemeen: +32 (0)14 95 34 70 

 

adres (bezoek op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

 

Aanvraag ingediend vóór 1-6-2016

 

Heeft u Bijzondere Voorwaarden ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed? Dan kunt u archeologisch onderzoek laten uitvoeren onder de oude regelgeving. Ook daarbij kunnen we u helpen. We geven gratis advies en - als u wilt - een offerte.

 


Lees meer...

Archeologie in Vlaanderen

Archeologienota 56 N19 Leuven, hertracering Aarschotsesteenweg ter hoogte van Duitse Brug

Auteur: R.R. Datema
2017

Uit de verzamelde gegevens over het landschap, historie, archeologie en subrecente verstoringen is voor het plangebied een archeologische verwachting gemaakt. Geconcludeerd wordt dat in het plangebied vrijwel geen archeologische sporen meer te verwachten zijn uit de vroege prehistorie. Evenmin voor sporen uit latere periode gezien de natte bodems die ook in historische tijd weinig aantrekkelijk waren voor bewoning. Gezien de lage verwachting voor het nog aantreffen van intacte archeologische sporen, adviseert het Vlaams Erfgoed Centrum het plangebied vrij te geven.

Bekijk de volledige archeologienota op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

 

Terug naar overzicht archeologienota's

U bent hier:

f m