• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

 

Sinds 1 juni 2016 heeft u voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in Vlaanderen in veel gevallen een archeologienota nodig. Wat is een archeologienota en wat betekent dat voor u? Contacteer ons en u krijgt gratis uitleg en advies specifiek voor úw bouwproject.

 

 

Lees meer...

Contact

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

telefoon:
Algemeen: +32 (0)14 95 34 70 

 

adres (bezoek op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

 

Aanvraag ingediend vóór 1-6-2016

 

Heeft u Bijzondere Voorwaarden ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed? Dan kunt u archeologisch onderzoek laten uitvoeren onder de oude regelgeving. Ook daarbij kunnen we u helpen. We geven gratis advies en - als u wilt - een offerte.

 


Lees meer...

Archeologie in Vlaanderen

Archeologienota 55 Viaduct Wilsele fase 2, Wilsele (Gemeente Leuven)

Auteur: J. Vermeersch
2017

In het kader van de verbreding van de E314 te Wilsele (ten noordoosten van Leuven) en de aanleg van een fiets- en autotunnel ten oosten hiervan aan de Kessel-Losesteenweg en de Wilselsesteenweg werd een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin archeologische resten bij deze werkzaamheden kunnen worden aangetroffen. Op basis van gekende archeologische resten, bodemkaarten en historische kaarten bestaat de kans dat er op de locatie van de toekomstige tunnel resten aanwezig zijn uit de Late Steentijd tot en met de IJzertijd en de periode vanaf de Late Middeleeuwen tot de jaren 1970.

Omdat de zone op dit moment bestaat uit een aarden ophoging waar de E314 overheen loopt werd door het Vlaams Erfgoed Centrum geadviseerd om de bereikbare delen van de zone met een landschappelijk bodemonderzoek te onderzoeken om zo de intactheid van de bodem na te gaan en een inschatting te maken van de aanwezigheid van een onverstoorde archeologische laag. Op basis van dit onderzoek zijn in twee boringen afzettingen aangetroffen, gelijkaardig als deze waar vroeger al een prehistorische bijl, gevonden op 70 m ten oosten, is aangetroffen. Dit geeft aan dat de afzettingen binnen het plangebied ook gelijkaardige rituele vondsten uit de prehistorie kunnen bevatten. Een werfbegeleiding bij de graafwerken in het talud is niet mogelijk omdat de mogelijkheid er niet is om de graafwerken laag per laag uit te voeren en omdat de uitgraving in een hoek van 45° gebeurt. Om deze reden wordt het plangebied vrij gegeven mits de grootste aandacht besteed wordt aan de mogelijkheid op het aantreffen van archeologische resten. Hierbij dient dan ook een vondstmelding gedaan worden van zodra een vondst wordt aangetroffen.

Bekijk de volledige archeologienota op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

 

Terug naar overzicht archeologienota's

U bent hier:

f m