• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

 

Sinds 1 juni 2016 heeft u voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in Vlaanderen in veel gevallen een archeologienota nodig. Wat is een archeologienota en wat betekent dat voor u? Contacteer ons en u krijgt gratis uitleg en advies specifiek voor úw bouwproject.

 

 

Lees meer...

Contact

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

telefoon:
Algemeen: +32 (0)14 95 34 70 

 

adres (bezoek op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

 

Aanvraag ingediend vóór 1-6-2016

 

Heeft u Bijzondere Voorwaarden ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed? Dan kunt u archeologisch onderzoek laten uitvoeren onder de oude regelgeving. Ook daarbij kunnen we u helpen. We geven gratis advies en - als u wilt - een offerte.

 


Lees meer...

Archeologie in Vlaanderen

Archeologienota 49 Italiëlei, Antwerpen

Auteur: R.R. Datema
2017

Uit de verzamelde gegevens over het landschap, historie, archeologie en subrecente verstoringen is voor het plangebied een archeologische verwachting gemaakt. Geconcludeerd wordt dat het westelijk deel van het plangebied dat in de vastgestelde archeologische zone ligt, een hoge archeologische verwachting heeft. Deze wordt gevormd door de in de directe nabijheid aangetroffen resten van de vestingwerken en historische resten zoals de Brouwerskelder. Voor dit deel van het plangebied tot aan de Cassiersstraat 31/32 kan uitvoering van de werken plaatsvinden onder voorwaarde dat de vestingbouwkundige resten maximaal gevrijwaard worden van aantasting. Hiertoe zijn de plannen aangepast. Op 3 puntlocaties dient werfbegeleiding plaats te vinden.

Voor het overige deel van het plangebied wordt de kans op het aantreffen van middeleeuwse of nog oudere sporen zeer klein geacht vanwege de het roeren van de bovengrond door bebouwing, kabels en leidingen en grondwerk ten behoeve van de aanleg van voorwerken. Geadviseerd wordt dit deel vrij te geven voor de geplande werken.

Bekijk de volledige archeologienota op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

 

Terug naar overzicht archeologienota's

U bent hier:

f m