• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

 

Sinds 1 juni 2016 heeft u voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in Vlaanderen in veel gevallen een archeologienota nodig. Wat is een archeologienota en wat betekent dat voor u? Contacteer ons en u krijgt gratis uitleg en advies specifiek voor úw bouwproject.

 

 

Lees meer...

Contact

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

telefoon:
Algemeen: +32 (0)14 95 34 70 

 

adres (bezoek op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

 

Aanvraag ingediend vóór 1-6-2016

 

Heeft u Bijzondere Voorwaarden ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed? Dan kunt u archeologisch onderzoek laten uitvoeren onder de oude regelgeving. Ook daarbij kunnen we u helpen. We geven gratis advies en - als u wilt - een offerte.

 


Lees meer...

Archeologie in Vlaanderen

Archeologienota 48 Kroonstraat, Borgerhout (gemeente Antwerpen)

Auteur: J. Vermeersch
2016

In het kader van wegenwerken in de Kroonstraat werd een bureauonderzoek uitgevoerd om een inschatting te maken op het aantreffen van archeologische resten. De straat ligt in een bebouwde zone waarvan de bodem tot 2 m onder straatniveau lijkt verstoord te zijn. Dit is gekend uit nabijgelegen boringen en een opgraving die in 2016 is uitgevoerd in de Bouwensstraat. Uit de historische kaarten blijkt dat de straat al in de 18de eeuw bestond. Oudere resten zijn in of nabij het plangebied niet aangetroffen. In het zuidelijke deel van de straat was wel een blekerij aanwezig, verdere bebouwing zal in de zone van de straat niet aanwezig geweest zijn. Door de aanleg van de huidige riolering zijn mogelijke archeologische resten verstoord. Er wordt dan ook verwacht dat er bij de geplande werkzaamheden geen archeologische resten zullen verstoord worden. Het Vlaams Erfgoed Centrum adviseert dan ook om het plangebied vrij te geven.

Bekijk de volledige archeologienota op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

 

Terug naar overzicht archeologienota's

U bent hier:

f m