• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

 

Sinds 1 juni 2016 heeft u voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in Vlaanderen in veel gevallen een archeologienota nodig. Wat is een archeologienota en wat betekent dat voor u? Contacteer ons en u krijgt gratis uitleg en advies specifiek voor úw bouwproject.

 

 

Lees meer...

Contact

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

telefoon:
Algemeen: +32 (0)14 95 34 70 

 

adres (bezoek op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

 

Aanvraag ingediend vóór 1-6-2016

 

Heeft u Bijzondere Voorwaarden ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed? Dan kunt u archeologisch onderzoek laten uitvoeren onder de oude regelgeving. Ook daarbij kunnen we u helpen. We geven gratis advies en - als u wilt - een offerte.

 


Lees meer...

Archeologie in Vlaanderen

Archeologienota 120 Hendrik Theunissenstraat 42, Leopoldsburg

Auteur: A. Schoups
2017

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in februari een archeologienota opgesteld naar de archeologische waarde van de locatie H. Theunissenstraat 42 te Leopoldsburg. De archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen aanleg van nieuwe handelsruimtes en parking. Aan de H. Theunissenstraat zullen drie nieuwe handelsruimtes aangelegd worden met bijhorende parking. De oppervlakte van het plangebied bedraagt 6690m2. De voornaamste diepteverstoringen, zoals de vloerplaten van de handelsruimtes en de verharding van de parking, gaan niet dieper dan 0,50m –mv. De aanleg van de nieuwe nutsleidingen zal echter een diepteverstoring tot 0,90m –mv tot gevolg hebben.

Doordat er in het verleden reeds gebouwen aanwezig waren binnen het plangebied, zal een groot deel van het plangebied reeds verstoord zijn. De diepte van deze verstoringen zijn echter onduidelijk. Momenteel ligt het terrein braak. Op het terrein ten westen van het plangebied werd een grondonderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat dit terrein verstoord is tot een diepte van minstens 0,70m –mv. De aanwezige verstoringen werden veroorzaakt door de bebouwing en de latere afbraak van de gebouwen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het huidige plangebied ook verstoord is tot een diepte van minstens 0,70m –mv. De voornaamste bodemingrepen reiken ook niet dieper dan 0,50m –mv, zodat eventuele archeologische resten, die zich onder de verstoorde laag bevinden, niet bedreigt worden.

Op basis van deze gegevens adviseert het Vlaams Erfgoed Centrum de vrijgave van het gebied.

Bekijk de volledige archeologienota op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

 

Terug naar overzicht archeologienota's

U bent hier:

f m