• Specialistisch onderzoek

 • Erkende archeologen

 • Verstand van zaken

 • Vlakdekkende opgraving

 • Effectieve samenwerking

 • Diepgaand onderzoek

 • Restauratie en conservering

 • Uitgebreide ervaring

Copyright 2020 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

 

Sinds 1 juni 2016 heeft u voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in Vlaanderen in veel gevallen een archeologienota nodig. Wat is een archeologienota en wat betekent dat voor u? Contacteer ons en u krijgt gratis uitleg en advies specifiek voor úw bouwproject.

  

Lees meer...

Contact

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

telefoon:
Algemeen: +32 (0)14 95 34 70 

 

adres (bezoek op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

Aanvraag ingediend vóór 1-6-2016

 

Heeft u Bijzondere Voorwaarden ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed? Dan kunt u archeologisch onderzoek laten uitvoeren onder de oude regelgeving. Ook daarbij kunnen we u helpen. We geven gratis advies en - als u wilt - een offerte.

 


Lees meer...

Archeologie in Vlaanderen

Voor de uitvoer van archeologisch veldwerk, verwerking en rapportage is in eerste instantie de Archeoloog Projectleider verantwoordelijk. Het VEC beschikt over Erkende Archeologen onder het nieuwe decreet. Alle zes de projectleiders beschikken over meer dan 9 jaar ervaring met gravend onderzoek in met name Vlaanderen en Nederland maar ook Duitsland. Deze projectleiders hebben stuk voor stuk ruime ervaring met zowel ruraal als stedelijk onderzoek in de gangbare perioden (steentijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe tijd), met ieder zijn specialisme (bijvoorbeeld krijgsgeschiedenis - WO I en WO II). 

Kijk in de kolom rechts hiernaast voor meer informatie over onze medewerkers.

Certificering

Zowel de veldmedewerkers van VEC als medewerkers van ADC ArcheoProjecten zijn VCA VOL gecertificeerd (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden) en enkelen zijn in het bezit van een certificaat DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten inzake het werken met vervuilde grond). Ook zijn alle veldmedewerkers medisch geschikt verklaard voor het werken in vervuilde grond en hebben een BHV diploma (Basis Hulp Verlening).

Bij archeologisch onderzoek worden met enige regelmaat resten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog aangetroffen. In België heeft het VEC onderzoek uitgevoerd op locaties waarbij één of beide Wereldoorlogen specifiek tot de onderzoeksdoelen behoren (zie bijvoorbeeld project Riemst Vroenhoven). Alle medewerkers van het VEC zijn in het bezit van een certificaat Basiskennis OCE (Opsporing Conventionele Explosieven) en daarmee goed voorbereid op het werken in gebieden waar mogelijk conventionele explosieven kunnen worden aangetroffen en zijn zich bewust van de veiligheidsaspecten in relatie tot het werken in deze gebieden.

Eventuele veiligheidsmaatregelen zullen worden genomen conform een V&G-plan.

Voorkomen van schade

Bij onderzoeken met een hoge archeologische waarde zal de toegang tot het opgravingsterrein buiten werktijd zo worden afgezet dat betreding niet mogelijk is. Daarnaast zal het opgravingsmateriaal dermate deugdelijk worden afgesloten dat beschadiging of vernieling zeer beperkt mogelijk is. Tevens zullen vondsten niet onbeheerd worden achtergelaten. Bij grotere onderzoeken kan het tevens zo zijn dat middels een positief contact met direct omwonenden er daarnaast een sociale bewaking vanuit de buurt kan ontstaan.

Omgevingshinder

Het kan tijdens de uitvoer van een archeologisch onderzoek voorkomen dat de directe aanwoners van het onderzoeksgebied onvoldoende of te laat worden geïnformeerd over de aard of voortgang van de werkzaamheden en dat hierdoor persoonlijke hinder kan worden ondervonden. Afhankelijk van de locatie, duur en het type archeologisch onderzoek kan deze hinder serieuze langdurige vormen aannemen.

Dit kan preventief worden ondervangen door ruim voor de start van de veldwerkzaamheden voor de aanwonenden een voorlichtingsavond te organiseren over de aard van de werkzaamheden, het proces en mogelijke hinder. Daarbij krijgen zij ook inzicht in wat het onderzoek inhoudt en hoe zij op de hoogte kunnen worden gehouden door tussentijdse berichtgeving middels flyers. Een groot voordeel van deze wijze van handelen is dat de bewoners worden voorgelicht en gehoord over het proces en alle partijen hierdoor meer begrip krijgen voor elkaars activiteiten en standpunten.

Heeft u vragen over archeologie in Vlaanderen, over het Vlaams Erfgoed Centrum, of wilt u een offerte aanvragen? U kunt ons bereiken via:

email
Algemene vragenThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Offerte aanvragen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vragen over stages: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

telefoon
+32 (0)14 95 34 70

postadres
Liesdonk 5 | 2440 Geel

bezoekadres (op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

 

Vondstenopslag

Het Vlaams Erfgoed Centrum heeft de beschikking over uitstekende opslagfaciliteiten. Vondsten en stalen worden opgeslagen in de centrale verwerkingsruimte en burelen. Er zijn diverse ruimtes ingericht speciaal voor de opslag van vondstmateriaal waar de dozen en objecten gevrijwaard zijn van vocht en water. Het materiaal dat bewaard kan worden bij omstandigheden zonder speciale condities wordt opgeslagen in daarvoor geschikte stellingen in het hoofddepot. De temperatuur in deze ruimte is 15-20 graad Celsius, relatieve vochtigheid 40-60%; dit kan worden geregeld en wordt dagelijks gecontroleerd.

De ruimte kent ramen welke alle voorzien zijn van gordijnen die permanent zijn gesloten zodat de lichtinval is beperkt en direct zonlicht is uitgesloten. Er vinden in deze ruimte geen andere activiteiten plaats behalve voor het uitlenen en terugplaatsen van materiaal. 

Voor stalen en vondsten die koel bewaard moeten worden is een koelcel beschikbaar. Dit is een donkere ruimte waar continu een temperatuur van rond de 7 graad Celsius wordt gehandhaafd. (Geconserveerd) metaal kan worden opgeslagen in een kamer waar een klimaat heerst met een lage luchtvochtigheid van zo’n 20%, deze wordt gehandhaafd door middel van een ontvochtiger.

Het pand waarin de vondsten zijn opgeslagen is voorzien van inbraakalarm en er zijn voorzieningen ten behoeve van brandpreventie. Vondstmateriaal staat nergens direct op de grond maar op hoogte zodat ze bij een mogelijke calamiteit met wateroverlast veilig staan.

Conservering en restauratie

Kwetsbare materialen kunnen worden behandeld en geconserveerd in het uitgebreide conserveringsatelier. De conserveringsspecialisten hebben een jarenlange ervaring en kennis opgebouwd op het gebied van conservering en consolidatie van materialen als metaal, glas, steen, leer, textiel en hout. Het atelier biedt ruimte aan minuscuul kleine objecten tot grote objecten zoals scheepsbalken. In dit laboratorium wordt tevens aardewerk gerestaureerd.

 

 

Archeologisch onderzoek in Vlaanderen is in goeie handen bij het Vlaams Erfgoed Centrum. Onze erkende archeologen combineren kennis en ervaring met snelheid en efficiency en leveren archeologisch vakwerk. Het VEC biedt zijn klanten gedegen archeologisch en natuurwetenschappelijk onderzoek tegen een aantrekkelijke prijs. Al onze archeologen hebben ruime ervaring in zowel landelijke als stedelijke context en zijn getraind in projectmanagement. We zijn toegerust op projecten van elke omvang, in elke omgeving, uit elke periode, en maken gebruik van moderne apparatuur en de nieuwste technieken. 

Het VEC kan elk soort archeologisch onderzoek uitvoeren: van archeologienota's, prospectief en opgravend onderzoek, tot specialistische determinatie, datering, en conservering en restauratie van vondsten. Daarnaast bieden wij bouwhistorisch onderzoek en landschappelijke reconstructie. Maar u kunt natuurlijk ook bij ons terecht voor realistisch advies op welk archeologisch terrein dan ook.

Juist omgaan met Vlaams erfgoed staat voor het VEC voorop. Dit geldt voor het beleid ten aanzien van het Vlaamse culturele verleden, voor de toepassing van correcte onderzoeksmethoden en het veiligstellen van de gegevens voor de toekomst, en voor de toegankelijkheid van archeologische onderzoeksresultaten voor iedereen. Het VEC is lid van de Vlaamse Ondernemers in Archeologie (VONA), die dezelfde doelstellingen nastreeft. Het lidmaatschap van de VONA onderschrijft tevens dat het VEC een eerlijke archeologische markt hoog in het vaandel draagt.

Meer weten over ons bedrijf, onze medewerkers, onze faciliteiten en ons beleid in veiligheid en risicobeperking? Lees maar eens verder op onze site. Of bekijk enkele van onze lopende en afgeronde projecten

Niet gevonden wat u zocht? Vraag het ons!

More Articles ...

 1. Het Vlaams Erfgoed Centrum

Subcategories

 • Medewerkers

  Voor de uitvoer van archeologisch veldwerk, verwerking en rapportage is in eerste instantie de Archeoloog Projectleider verantwoordelijk. Binnen Ruben Willaert-VEC beschikken een zestal personen over de status Erkende Archeoloog onder het nieuwe decreet. Alle zes de projectleiders beschikken over meer dan 9 jaar ervaring met gravend onderzoek in met name Vlaanderen en Nederland maar ook Duitsland. Deze projectleiders hebben stuk voor stuk ruime ervaring met zowel ruraal als stedelijk onderzoek in de gangbare perioden (steentijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe tijd), met ieder zijn specialisme (bijvoorbeeld krijgsgeschiedenis - WO I en WO II).  

  Hieronder kunt u meer lezen over onze medewerkers.

   

U bent hier:

f m