• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2020 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota light

Een archeologienota met beperkte samenstelling

Op 1 januari 2017 is de Code van Goede Praktijk versie 2.0 in werking getreden. In deze nieuwe Code is de 'archeologienota met beperkte samenstelling', oftewel de archeologienota light, geïntroduceerd. De archeologienota light is een goedkoper en sneller uit te voeren onderzoek en kan in de volgende gevallen bij uw vergunningsaanvraag gevoegd worden:

  1. als met absolute zekerheid geen archeologisch erfgoed aanwezig is op het onderzochte terrein, of
  2. als de toekomstige werken met absolute zekerheid geen verstoring zullen veroorzaken aan het eventueel aanwezige archeologische erfgoed, of
  3. als verder onderzoek van het terrein in het kader van de toekomstige werken met absolute zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst.

Vraag ons of een archeologienota light ook voor u van toepassing is!

Lees meer over de Archeologienota.

U bent hier:

f m