• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2020 - Vlaams Erfgoed Centrum

Onze medewerkers

Voor de uitvoer van archeologisch veldwerk, verwerking en rapportage is in eerste instantie de Archeoloog Projectleider verantwoordelijk. Het VEC beschikt over Erkende Archeologen onder het nieuwe decreet. Alle zes de projectleiders beschikken over meer dan 9 jaar ervaring met gravend onderzoek in met name Vlaanderen en Nederland maar ook Duitsland. Deze projectleiders hebben stuk voor stuk ruime ervaring met zowel ruraal als stedelijk onderzoek in de gangbare perioden (steentijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe tijd), met ieder zijn specialisme (bijvoorbeeld krijgsgeschiedenis - WO I en WO II). 

Kijk in de kolom rechts hiernaast voor meer informatie over onze medewerkers.

U bent hier:

f m