• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Onze medewerkers

Dominick Van den Notelaer

Dominick Van den Notelaer

Ik heb Archeologie en Kunstwetenschappen gestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Leiden. Vanaf 2014 ben ik werkzaam in de archeologie en sinds 2016 voer ik opgravingen uit voor het Vlaams Erfgoed Centrum.

Ik heb op verscheidene sites in België, Belize en Italië opgegraven. Hierdoor heb ik ervaring met verschillende periodes, contexten en ondergronden opgebouwd. Het is net deze afwisseling die archeologie voor mij zo boeiend maakt.

Naast mijn werk bij het Vlaams Erfgoed Centrum ben ik ook redactielid van Ex Situ, een tijdschrift over Vlaamse archeologie. Tevens ben ik actief als onderzoekslid van het Maya Research Program, dat onderzoek naar de oude Maya beschaving doet.

Terug naar medewerkers 

Inne Van Kerkhoven

Inne Van Kerkhoven 

Ik ben afgestudeerd als master in de archeologie aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2005. Sinds 2006 ben ik werkzaam in de archeologie, sinds 2012 als projectleider. Medio 2016 verkreeg ik mijn status als erkend archeoloog van de Vlaamse overheid.

Ik heb mijn ruime ervaring in de archeologie opgedaan in Nederland, maar sinds 2012 werk ik ook in Vlaanderen als projectleider, vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Voor het VEC heb ik meegewerkt aan projecten te Lummen, Rotselaar, Roeselare en Oudenaarde.

Ik heb ervaring met alle types van archeologisch onderzoek: bureauonderzoek, boringen, begeleidingen, proefsleuven en vlakdekkende opgravingen. Ondertussen heb ik ook al enkele archeologienota's geschreven. De onderzoeken waaraan ik heb meegewerkt omvatten alle periodes van Steentijd tot en met de Wereldoorlogen, zowel buitengebied als stadskern, en waren vooral gelegen in de löss- en zand(leem)gronden van Vlaanderen en Nederland.

Ik denk dat ik mezelf een allround archeoloog mag noemen. De diversiteit in onderzoeken, bodems, periodes en sites is wat het voor mij ook zo leuk en interessant maakt. Het is altijd weer nieuw en anders, je blijft steeds bijleren.

Terug naar medewerkers 

Roderick Geerts

Roderick Geerts 

Roderick Geerts is in januari 2009 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden met een specialisatie in de Romeinse periode en Romeins aardewerk. Sindsdien is hij werkzaam geweest in de archeologie waar hij zich verder heeft bekwaamd, zowel inhoudelijk in de Romeinse periode als met het leiden van grootschalige en complexe projecten.

Sinds de oprichting van het Vlaams Erfgoed Centrum is Roderick betrokken geweest bij de uitwerking van aardewerk uit de Romeinse tijd van diverse onderzoeken. Bij het gravend onderzoek is hij pas betrokken geraakt toen er in de binnenstad van Tongeren grootschalig onderzoek gedaan moest worden. De complexiteit en informatiedichtheid van dergelijke projecten, binnen een historische stadskern, maken het een uitdaging uit te rafelen wat er in het verleden gebeurd is. In de stad, en zeker de Romeinse provinciehoofdstad, komen mensen en voorwerpen van heinde en verre bij elkaar. Dat maakt dergelijk onderzoek juist archeologisch erg interessant, en daarom blijf je met plezier terug keren.

In het rapportagetraject, maar ook tijdens het veldwerk, is regelmatig gebleken dat zijn dubbelfunctie als aardewerkspecialist en (leidinggevend) veldarcheoloog een groot voordeel is. In het veld is sneller duidelijk hoe oud bepaalde structuren zijn en in het uitwerkingstraject kan met voorkennis van het materiaal en de context ervan een aardewerkcomplex onderzocht en gerapporteerd worden. Hij is ook lid van diverse (inter)nationale verenigingen die zich bezig houden met de studie van de Romeinse tijd en het Romeinse aardewerk. Zo doende is hij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.

Specialisatie: Romeins stadskernonderzoek, Romeins aardewerk, keramisch bouwmateriaal, ijzertijdaardewerk

Terug naar medewerkers 

Niels Jennes

Niels Jennes

Sinds 2014 ben ik tewerkgesteld in de archeologie en heb ik op diverse sites gewerkt over heel Vlaanderen én Zuid-Nederland. Noemenswaardige opgravingen zijn het fluxys-traject in de Westhoek, de Romeinse sites in Deurne en Vorselaar, de laat-neolithische site in Oudenaarde en de middeleeuwse sites in Tilburg en Oedelem. Ondertussen heb ik ervaring opgebouwd in zowat alle periodes vanaf het Mesolithicum. 

In 2013 ben ik afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in Brussel met een scriptie over volmiddeleeuws aardewerk. In 2016 ben ik opnieuw afgestudeerd als maritiem archeoloog aan de Syddansk Universitet. Die opleiding heb ik afgerond met een studie over 9e-12e-eeuws scheepshout gevonden in Antwerpen. Duidelijk blijkt dan ook mijn interesse voor de archeologie uit de Vroege en Volle Middeleeuwen, met voorkeur voor de thema's economie en materiële cultuur. Het benadrukken van gelijkenissen eerder dan verschillen tussen verschillende gemeenschappen en culturen in deze periode trekt vooral mijn aandacht. 

Het leukste vind ik al wat je opgraaft, of het nu middeleeuws, Romeins of iets anders is, te plaatsen binnen de gekende kaders en deze kritisch in vraag te stellen. Zo krijg je steeds vernieuwend onderzoek op zowel lokaal, regionaal als interregionaal niveau.  

Terug naar medewerkers

Jonathan Huizer

Jonathan Huizer 

Ik ben in 1998 afgestudeerd fysisch geograaf met als specialisatie geo-ecologie. Tijdens mijn studie heb ik reconstructies gemaakt van vegetatie en klimaat aan de hand van sedimentologische opnames uit zandgroeves bij Turnhout en Venlo (Nederland). Daarnaast heb ik wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de stratigrafie van vroegpleistocene mariene (=zee-) afzettingen in de Nederlandse bodem en heb ik onderwijs gegeven als docent aardrijkskunde. Als senior fysisch geograaf voer ik prospectief onderzoek uit en geef ik aardwetenschappelijk advies bij proefsleuvenonderzoeken en opgravingen. Als senior prospector ben ik verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van het uitgevoerde prospectie-onderzoek. In de loop der jaren heb ik mij regionaal gespecialiseerd in zuidelijk Nederland en aangrenzend Vlaanderen. 

Terug naar medewerkers

U bent hier:

f m