• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Onze medewerkers

Peter Hazen

Peter Hazen

Ik ben sinds september 2006 werkzaam in de archeologie, eerst als veldarcheoloog en sinds 2009 als projectleider. Vanaf de zomer van 2012 heb ik vrijwel alleen nog maar projecten in Vlaanderen uitgevoerd. Ik heb intussen in elke provincie gewerkt en daarmee veel ervaring opgebouwd in de diverse ondergronden (zand, zandleem en leem) en perioden. Door mijn opleiding in de Klassieke en Mediterrane archeologie gaat mijn interesse vooral uit naar de Romeinse tijd, maar in het veld kom je natuurlijk ook archeologische sites uit andere perioden tegen. Inmiddels heb ik in Vlaanderen vindplaatsen uit het Neolithicum, Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd, Vroege, Volle en Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd opgegraven. Dat maakt het ook leuk, die diversiteit van het veldwerk. Het mooiste vind ik wel de manier waarop de mensen zich telkens wisten aan te passen aan de veranderingen in het landschap en de machtsverhoudingen. Zeker bij grootschalige opgravingen hier in Vlaanderen kun je dit goed onderzoeken.

Terug naar medewerkers

U bent hier:

f m