• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Onze medewerkers

Henk van der Velde

Henk van der Velde

Ik heb archeologie en geschiedenis gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Na mijn studie, met afstudeerrichting Romeinse archeologie, heb ik me ontwikkeld als allround archeoloog. Vanuit mijn brede wetenschappelijke ervaring binnen de archeologie begeleid en adviseer ik archeologen die bezig zijn met het schrijven van rapporten, wetenschappelijke artikelen of promotieonderzoek. Mijn eigen promotieonderzoek, dat ik in 2011 heb afgerond, betrof een interdisciplinair onderzoek naar de langetermijngeschiedenis van het Oost-Nederlandse cultuurlandschap. De samenwerking met andere disciplines zoals paleo-ecologen en historisch-geografen biedt onverwachte perspectieven die de archeologie zo bijzonder maken. Ik zie het als mijn taak binnen het VEC om de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek te waarborgen en de vergaarde kennis van de Vlaamse cultuurgeschiedenis vanuit een interdisciplinaire invalshoek naar een compleet verhaal te vertalen. 

Terug naar medewerkers

U bent hier:

f m