• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Onze medewerkers

Jonathan Huizer

Jonathan Huizer 

Ik ben in 1998 afgestudeerd fysisch geograaf met als specialisatie geo-ecologie. Tijdens mijn studie heb ik reconstructies gemaakt van vegetatie en klimaat aan de hand van sedimentologische opnames uit zandgroeves bij Turnhout en Venlo (Nederland). Daarnaast heb ik wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de stratigrafie van vroegpleistocene mariene (=zee-) afzettingen in de Nederlandse bodem en heb ik onderwijs gegeven als docent aardrijkskunde. Als senior fysisch geograaf voer ik prospectief onderzoek uit en geef ik aardwetenschappelijk advies bij proefsleuvenonderzoeken en opgravingen. Als senior prospector ben ik verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van het uitgevoerde prospectie-onderzoek. In de loop der jaren heb ik mij regionaal gespecialiseerd in zuidelijk Nederland en aangrenzend Vlaanderen. 

Terug naar medewerkers

U bent hier:

f m