• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Onze medewerkers

Niels Jennes

Niels Jennes

Sinds 2014 ben ik tewerkgesteld in de archeologie en heb ik op diverse sites gewerkt over heel Vlaanderen én Zuid-Nederland. Noemenswaardige opgravingen zijn het fluxys-traject in de Westhoek, de Romeinse sites in Deurne en Vorselaar, de laat-neolithische site in Oudenaarde en de middeleeuwse sites in Tilburg en Oedelem. Ondertussen heb ik ervaring opgebouwd in zowat alle periodes vanaf het Mesolithicum. 

In 2013 ben ik afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in Brussel met een scriptie over volmiddeleeuws aardewerk. In 2016 ben ik opnieuw afgestudeerd als maritiem archeoloog aan de Syddansk Universitet. Die opleiding heb ik afgerond met een studie over 9e-12e-eeuws scheepshout gevonden in Antwerpen. Duidelijk blijkt dan ook mijn interesse voor de archeologie uit de Vroege en Volle Middeleeuwen, met voorkeur voor de thema's economie en materiële cultuur. Het benadrukken van gelijkenissen eerder dan verschillen tussen verschillende gemeenschappen en culturen in deze periode trekt vooral mijn aandacht. 

Het leukste vind ik al wat je opgraaft, of het nu middeleeuws, Romeins of iets anders is, te plaatsen binnen de gekende kaders en deze kritisch in vraag te stellen. Zo krijg je steeds vernieuwend onderzoek op zowel lokaal, regionaal als interregionaal niveau.  

Terug naar medewerkers

U bent hier:

f m