• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2019 - Vlaams Erfgoed Centrum

Onze medewerkers

Inne Van Kerkhoven

Inne Van Kerkhoven 

Ik ben afgestudeerd als master in de archeologie aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2005. Sinds 2006 ben ik werkzaam in de archeologie, sinds 2012 als projectleider. Medio 2016 verkreeg ik mijn status als erkend archeoloog van de Vlaamse overheid.

Ik heb mijn ruime ervaring in de archeologie opgedaan in Nederland, maar sinds 2012 werk ik ook in Vlaanderen als projectleider, vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Voor het VEC heb ik meegewerkt aan projecten te Lummen, Rotselaar, Roeselare en Oudenaarde.

Ik heb ervaring met alle types van archeologisch onderzoek: bureauonderzoek, boringen, begeleidingen, proefsleuven en vlakdekkende opgravingen. Ondertussen heb ik ook al enkele archeologienota's geschreven. De onderzoeken waaraan ik heb meegewerkt omvatten alle periodes van Steentijd tot en met de Wereldoorlogen, zowel buitengebied als stadskern, en waren vooral gelegen in de löss- en zand(leem)gronden van Vlaanderen en Nederland.

Ik denk dat ik mezelf een allround archeoloog mag noemen. De diversiteit in onderzoeken, bodems, periodes en sites is wat het voor mij ook zo leuk en interessant maakt. Het is altijd weer nieuw en anders, je blijft steeds bijleren.

Terug naar medewerkers 

U bent hier:

f m