• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2020 - Vlaams Erfgoed Centrum

Nieuwsoverzicht

Archeologienota Antwerpen Herinrichting Donkse Beekvallei bekrachtigd

28-03-2017: Bekrachtiging Archeologienota: Herinrichting Donkse Beekvallei in Antwerpen

De herinrichtingswerkzaamheden van de Donkse Beekvallei in Antwerpen zijn onderdeel van het masterplan Rozemaai. De werkzaamheden aan de Donkse Beek worden als bedreiging gezien voor mogelijk aanwezige archeologische resten. Er worden archeologische resten verwacht vanaf het Midden-Neolithicum tot en met de Middeleeuwen. Een samenvatting van de archeologienota (nr 60) is te vinden op deze site onder Archeologienota's. Hier staat een overzicht van alle Archeologienota's die het VEC heeft uitgevoerd, of bezig is uit te voeren. Bij de samenvattingen vindt u tevens de link naar de volledige nota op de website van Onroerend Erfgoed.

Op deze site kunt u ook het overzicht van VEC Rapporten bekijken. 

U bent hier:

f m