• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Nieuwsoverzicht

Opgraving in de Nieuwstraat te Rumst

07-02-2018: sporen van bewoning uit de IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd in Rumst!

Van 22 januari tot en met 2 februari 2018 werd in opdracht van Wienerberger een vlakdekkende opgraving uitgevoerd door het VEC in het uitbreidingsgebied van de kleigroeve. Door een wisselend team van drie tot vier mensen werd op twee weken tijd een oppervlakte van 1 ha onderzocht via de strip-and-map methode. De opgraving sluit aan op de zone die al in 2016 werd onderzocht. Tijdens dat onderzoek, eveneens 1 ha groot, kwam in het westen een erf met huisplattegrond en bijgebouwen uit de IJzertijd aan het licht. In het noordoosten van het terrein kwamen nog enkele spiekers tevoorschijn, waaruit bleek dat ook hier een bewoningszone gelegen was. De sporen uit de metaaltijden werden doorkruist door greppels uit de Late Middeleeuwen en Nieuw(st)e tijd.

Ook tijdens het tweede onderzoek kwamen diverse structuren aan het licht. Binnen het plangebied werd een heel netwerk aan greppels aangetroffen. Sommige van deze greppels zijn te dateren in de (Late) Middeleeuwen, anderen zijn jonger en dateren vanaf de Nieuwe tijd. In de zuidwestelijke hoek werden nog sporen aangetroffen die vermoedelijk aansluiten op het erf uit de IJzertijd.

Centraal in het plangebied werd een cluster van bijgebouwen en spiekers aangetroffen. De opmerkelijkste vondst is een volledige huisplattegrond in de meest oostelijke hoek van het terrein. De opbouw van de plattegrond doet een datering in de Midden-Bronstijd vermoeden. Ten zuiden van deze plattegrond werden een vijftal spiekers aangetroffen, die aansluiten op sporen van 2016.   

Allesporenkaart van de opgraving in 2016 (rood omlijnd) en de opgraving van 2018 (blauwe lijn).

 

 

U bent hier:

f m