• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2022 - Vlaams Erfgoed Centrum

Nieuwsoverzicht

Archeologienota Antwerpen Herinrichting Donkse Beekvallei bekrachtigd

28-03-2017: Bekrachtiging Archeologienota: Herinrichting Donkse Beekvallei in Antwerpen

De herinrichtingswerkzaamheden van de Donkse Beekvallei in Antwerpen zijn onderdeel van het masterplan Rozemaai. De werkzaamheden aan de Donkse Beek worden als bedreiging gezien voor mogelijk aanwezige archeologische resten. Er worden archeologische resten verwacht vanaf het Midden-Neolithicum tot en met de Middeleeuwen. De volledige nota is te vinden op de website van Onroerend Erfgoed. 

U bent hier:

f m