• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2022 - Vlaams Erfgoed Centrum

Nieuwsoverzicht

Per 1 april is Fase 2 van het Onroerenderfgoeddecreet ingegaan

21-4-2016: De wijzigingen van het Onroerenderfgoedbesluit hebben gevolgen voor uw vergunningsaanvraag. Wanneer de laatste fase in juni 2016 van kracht wordt zult u een archeologienota moeten indienen bij uw bouwvergunningsaanvraag. U moet dan op basis van een archeologisch vooronderzoek op uw (bouw)terrein een archeologienota laten opmaken en bekrachtigen. 

De eerste fase van het Onroerenderfgoedbesluit is gestart op 1 januari 2016. Tijdens deze eerste fase hebben erkende archeologen de kans gekregen om hun bedrijfsprocessen af te stemmen op de nieuwe archeologieregelgeving. 

De tweede fase is ingegaan op 1 april 2016. Vanaf deze fase kunt u op basis van een vooronderzoek een archeologienota laten opmaken en bekrachtigen. Tot 1 juni (de derde fase) is dit nog niet verplicht, maar als uw bouwvergunningsaanvraag na 1 juni wordt ingediend, zal ook een reeds goedgekeurd vooronderzoek moeten worden omgezet naar een archeologienota. U kunt u dus moeite besparen door nu reeds een archeologienota te laten opmaken. 
Ook de bepalingen over metaaldetectie en toevalsvondsten treden per 1 april in werking. 

De derde fase gaat in op 1 juni 2016. Is er voor uw concrete bouwproject een archeologienota nodig, dan moet u die vanaf deze fase ook samen met de vergunningsaanvraag indienen. Vanaf dat moment heeft u de verplichting om de bekrachtigde archeologienota toe te voegen bij uw vergunningsaanvragen. 

U leest er alles over op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed!

U bent hier:

f m