• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2022 - Vlaams Erfgoed Centrum

Nieuwsoverzicht

Archeologisch onderzoek bij Hamme, Moerzeke-Kastel

25-8-2016: Sinds april van dit jaar is het Vlaams Erfgoed Centrum bezig met archeologisch veldwerk te Hamme, Moerzeke-Kastel. In het onderzoeksgebied zullen in de nabije toekomst nieuwe dijken worden aangelegd en bestaande gewijzigd. Verder zullen akkers afgegraven worden om de dijken op te hogen en zal een afwateringsgracht worden aangelegd.

Het archeologisch onderzoek, uitgevoerd door een van onze medewerkers, is omvangrijk: naast landschappelijk booronderzoek is tevens evaluerend booronderzoek uitgevoerd. Verder bestaan de werkzaamheden nog uit een proefsleuvenonderzoek, het graven van enkele dijkcoupes en het nader onderzoeken van een vuursteenvindplaats. Naar verwachting worden de werkzaamheden medio 2017 afgerond.

Archeologisch veldwerk te Hamme, Moerzeke-Kastel

U bent hier:

f m