• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2022 - Vlaams Erfgoed Centrum

Nieuwsoverzicht

Volledige dijkdoorsnede in Hamme archeologisch onderzocht

16-02-2017: Vervolg archeologisch onderzoek in Hamme: lees meer over twee dijkdoorsnedes.

Sinds april 2016 voert het Vlaams Erfgoed Centrum gefaseerd archeologisch onderzoek uit te Hamme, Moerzeke-Kastel. Een deel van het onderzoek betreft het maken van enkele dijkdoorsnedes, hierbij wordt dus de volledige dijk doorsneden. Tot dusver zijn er twee dijken onderzocht. De coupes zijn telkens doorheen het gehele dijklichaam aangelegd tot in de natuurlijke ondergrond onder de dijk. In verband met de veiligheid zijn de dijken trapsgewijs doorgraven en krijg je met andere woorden verschillende profieltrappen boven elkaar.

Van het volledige dijkprofiel en maaiveld zijn met een robotic Total Station (rTS) hoogtes ingemeten in TAW. Het volledige profiel is manueel geschaafd en opgekuist. Alle verschillende lagen en sporen (zowel antropogeen als natuurlijk) zijn vervolgens ingekrast. Na het fotograferen en tekenen worden de verschillende lagen en sporen beschreven op de profieltekening en geïnterpreteerd door de bodemkundige. Indien nodig (om het landschap beter te begrijpen) zijn aanvullende boringen gezet. Tot slot zijn voor het onderzoek interessante lagen bemonsterd ten behoeve van natuurwetenschappelijk onderzoek, waarna de coupes weer gedicht werden.

Lees ook eerder nieuws over het onderzoek in Hamme.

Archeologisch onderzoek Hamme

Onderzoek Hamme

Archeologisch onderzoek Hamme

U bent hier:

f m