• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2022 - Vlaams Erfgoed Centrum

Nieuwsoverzicht

Opgraving Deurne - Eksterlaar geeft haar eerste resultaten prijs

07-03-2017: Opgraving Deurne - Eksterlaar geeft haar eerste resultaten prijs in Jaaroverzicht Dienst Archeologie Antwerpen

Het jaaroverzicht over 2015 van het Stedelijk informatiecentrum archeologie & monumentenzorg (Rapport 16), dat afgelopen december 2016 is verschenen, vertelt over de opgraving in Deurne, Eksterlaar. Deze opgraving is uitgevoerd door VEC medewerker Xander Alma, die op dit moment werkt aan de definitieve rapportage van het onderzoek. 

Het artikel in het jaaroverzicht schrijft: 

"De ligging van het plangebied maakt het een aantrekkelijke vestigingslocatie. Dit zien we ook in archeologische vondsten en vindplaatsen in de omgeving. De oudste vondsten in Deurne gaan terug tot in de steentijd en zijn vooral ten noorden van Eksterlaar aangetroffen. Vindplaatsen uit de ijzertijd komen veelvuldig voor. Vermoed wordt dat de ligging van de ijzertijdnederzettingen samenhangt met het stelsel van rivieren en beeklopen in dit gebied. Sporen uit de Romeinse tijd zijn maar schaars en beperken zich tot de vondst van enkele aardewerkscherven bij een prospectie eveneens ten noorden van Eksterlaar. Dit geldt tevens voor vondsten uit de vroege middeleeuwen, die zich beperken tot enkele aardewerkscherven en een Merovingisch grafveld te Borsbeek.

Lees meer over de resultaten van het onderzoek in de pdf van het Jaaroverzicht van de Stad Antwerpen Dienst Archeologie. Het artikel over Deurne vindt u op pagina 5.
Of lees meer op de website van de Dienst Archeologie Antwerpen.

U bent hier:

f m