• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2020 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

 

Sinds 1 juni 2016 heeft u voor een omgevings- of verkavelingsvergunning in Vlaanderen in veel gevallen een archeologienota nodig. Wat is een archeologienota en wat betekent dat voor u? Contacteer ons en u krijgt gratis uitleg en advies specifiek voor úw bouwproject.

Lees meer...

Contact

 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

telefoon: +32 (0)14 95 34 70 

adres (bezoek op afspraak):
Liesdonk 5 | 2440 Geel

 

Archeologie in Vlaanderen

In het najaar van 2015 voerde het Vlaams Erfgoed Centrum een archeologische prospectie uit in Puurs, ter voorbereiding op de realisatie van een KMO-zone. Het onderzoek bestond uit twee delen. Eerst werden een bureaustudie en een booronderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat het noordelijk deel van het terrein bestond uit beekafzettingen, waar geen archeologische resten meer te verwachten waren. Voor het zuidelijk deel, de flank van een dekzandrug, werd een proefsleuvenonderzoek geadviseerd.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek vonden we verspreid over het geselecteerde terrein goed bewaarde sporen uit de IJzertijd. Ook sporen uit de Volle Middeleeuwen werden opgetekend. Daarnaast vonden we nog enkele grachten, die onderdeel uitmaakten van een verdedigingslinie uit de Eerste Wereldoorlog. Ze sluiten goed aan op de twee bunkers, die zich nog in het plangebied bevinden.

De resultaten van dit project zijn gepubliceerd in VEC Rapport 28.

U bent hier:

f m