• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2020 - Vlaams Erfgoed Centrum

Bestudering van materiaal

Tijdens de opgraving wordt veel vondstmateriaal verzameld. Dit wordt gewassen en verpakt. Voordat het naar het provinciaal bodemdepot gaat, kijken specialisten er naar. Aan de hand van vondsten worden opgravingsresultaten gedateerd. Ook bieden ze de mogelijkheid voor onderzoek op sociaal-economisch gebied. Het VEC kan hierin voorzien.

Ruben Willaert-VEC beschikt als enige archeologisch organisatie in Vlaanderen en Nederland intern over alle benodigde expertise die mogelijkerwijs gevraagd kan worden bij het aantreffen of uitwerking van bijzondere archeologische vondsten. Denkt u daarbij aan vuursteenspecialisten, aardewerkspecialisten, macrobotanici tot en met fysisch antropologen, archeozoölogen en bouwhistorici. Ook heeft ADC ArcheoProjecten als enige onderzoeksbureau een eigen maritieme afdeling met gecertificeerde en gespecialiseerde maritiem archeologen.

Na afronding van een archeologisch veldonderzoek dienen aangetroffen vondsten aan enige vorm van natuurwetenschappelijk onderzoek te worden onderworpen. Dit kan variëren van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar botanie, aardewerk en hout tot aan metaal, glas en steen. Voor elk van dit soort gespecialiseerd natuurwetenschappelijk onderzoek kan Ruben Willaert-VEC beschikken over eigen specialisten. Dit heeft tot grote voordeel een spoedige uitvoer, weinig tot geen externe risicofactoren met betrekking tot planning en niet minder belangrijk, beheersbare en inzichtelijke kosten.

Een ander bijkomend voordeel is dat ADC ArcheoProjecten tevens een zeer ruim en divers assortiment aan opgravingsmateriaal (denk bijvoorbeeld aan boormateriaal, veldwerkinrichting, zeefwerktuig, bronnering etc) in eigen bezit heeft. Hierdoor is het mogelijk om elke vorm van archeologisch onderzoek op een vakkundige en efficiënte wijze uit te voeren en wanneer gevraagd op een zeer korte termijn op te schalen in onderzoek zodra daarom gevraagd wordt.

bot©VEC pot©VEC

U bent hier:

f m