• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Nieuwsoverzicht

Sporen uit de IJzertijd en Middeleeuwen in Brecht

08-11-2018: In de zomer van 2018 voerde het Vlaams Erfgoed Centrum een opgraving uit aan de Molenstraat en Laarweg te Brecht

Deze opgraving vond plaats voorafgaand aan de nieuwbouw van woningen en appartementen in dit gebied. Er werd bijna 2 ha onderzocht. De opgraving heeft sporen en structuren uit twee periodes opgeleverd: de IJzertijd en de Middeleeuwen. Uit de IJzertijd dateren minstens drie huisplattegronden. Ze liggen op regelmatige afstand van elkaar. Rondom de huizen zijn nog diverse spiekers opgetekend. De bewoningssporen uit de Middeleeuwen omvatten vermoedelijk zeven huisplattegronden. Daarnaast zijn diverse grotere bijgebouwen of schuren aanwezig, evenals een groot aantal spiekers. Verspreid over het terrein zijn ook nog vijf waterputten aangetroffen. De sporen en vondsten zullen in de komende periode nader worden onderzocht. 

De opgraving te Brecht

De opgraving te Brecht

Sporen uit de IJzertijd en Middeleeuwen in Brecht

 

U bent hier:

f m