• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Bestudering van materiaal

Tijdens de opgraving wordt veel vondstmateriaal verzameld. Dit wordt gewassen en verpakt. Voordat het naar het provinciaal bodemdepot gaat, kijken specialisten er naar. Aan de hand van vondsten worden opgravingsresultaten gedateerd. Ook bieden ze de mogelijkheid voor onderzoek op sociaal-economisch gebied. Het VEC kan hierin voorzien.

Of het nu gaat om anorganisch vondsten (zoals vuursteen, aardewerk, metaal, natuursteen etc) of organische vondsten  (zoals  botmateriaal, hout en leer, etc.), al deze vondsten kan het VEC in eigen beheer of bij de moederbedrijven Ruben Willaert en ADC ArcheoProjecten (NL) onderzoeken. Dit zelfde geldt voor het gros van het natuurwetenschappelijk onderzoek, zoals botanisch onderzoek naar pollen en zaden.  Dit heeft tot grote voordeel een spoedige uitvoer, weinig tot geen externe risicofactoren met betrekking tot planning en, niet minder belangrijk, beheersbare en inzichtelijke kosten.

 

bot©VEC pot©VEC

U bent hier:

f m