• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Werfbegeleiding

Soms is het niet mogelijk of niet gewenst om een regulier archeologisch (voor)onderzoek uit te voeren. In dat geval kan er gekozen worden voor een archeologisch werfbegeleiding tijdens de civieltechnische werkzaamheden. De werfbegeleiding is een bijzondere vorm van de archeologische opgraving. Ze is onderworpen aan dezelfde decretale bepalingen als een opgraving.

Bij een werfbegeleiding volgt de archeoloog de civiele werkzaamheden nauwlettend op. Hij/zij documenteert eventuele resten, bergt eventuele vondsten en bestudeert de bodemprofielen.

Het Vlaams Erfgoed Centrum heeft alle benodigde kwalificaties in huis en kan uiteenlopende ingrepen begeleiden, zoals:

·         trekken van smalle sleuven voor kabels en leidingen

·         opentrekken van bestaande rioleringen en sleuven voor nutsbedrijven

·         schoonmaken van oevers

·         leggen van drainage

·         sanering van vervuilde grond, als is vastgesteld dat opgraven niet mogelijk is

·         sloop van het ondergrondse deel van een niet-cultuurhistorisch waardevol bouwwerk

De keuze voor een werfbegeleiding in plaats van een opgraving wordt gemotiveerd in de archeologienota of nota. Wilt u graag weten of uw project in aanmerking komt voor een werfbegeleiding of heeft u nog andere vragen: stel ze gerust

 

U bent hier:

f m