• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Nieuwsoverzicht

Archeologisch syntheseonderzoek naar een bijzonder grafveld in Tongeren

26-02-2019: Op zoek naar nieuw geluk? Hoe ontstonden steden in vroeg-Romeins Vlaanderen

Waar komen de eerste stadbewoners van Vlaanderen vandaan en wat deden ze in Tongeren? Wat kan een onderzoek naar skeletten uit de Romeinse tijd in Tongeren ons vertellen over het proces van stadsvorming in een landschap dat voordien geen steden kende? 

De hedendaagse maatschappij verstedelijkt in hoog tempo. Een steeds grotere groep mensen verlaat het platteland om naar de stad te trekken. Binnen de stad zijn er meer kansen op werk, concentreren zich voorziening en heerst een ander (cultureel) klimaat. Hoewel dit proces zich lijkt te versnellen is het in werkelijkheid al duizenden jaren oud. Voor Vlaanderen is het gedurende de Romeinse tijd de eerste keer dat er stedelijke nederzettingen ontstaan. Tongeren is er daar een van. Maar hoe ontstaat eigenlijk een stad en waar kwamen de eerste bewoners vandaan? Met name op dat laatste aspect wil een onderzoeksteam van het Vlaams Erfgoed Centrum, het Leids Universitair Medisch Centrum en de Vrije Universiteit (Amsterdam) zich richten. Enkele jaren geleden werd een grafveld opgegraven aan de rand van Tongeren. Met behulp van onderzoek van DNA en isotopen probeert de onderzoeksgroep te achterhalen waar deze eerste bewoners van Tongeren vandaan kwamen en wat de betekenis van hun herkomst is. Door daarnaast een inventarisatie te maken van een groot deel van de inhumatiegraven (skeletten) uit Romeins Tongeren verwachten ze ook meer inzicht te krijgen in de herkomst van individuele burgers uit de periode daarna met de vraag of dit patroon in de loop van de eeuwen veranderd is.

Daarnaast zal een van de oudste skeletten worden gebruikt om een gedetailleerde reconstructie te maken van het gezicht van een van de eerste stadsbewoners van Vlaanderen. Het project start op 1 maart 2019 en zal 1 juni 2020 afgerond zijn.

Wie een bouwproject, verkaveling of andere infrastructuurwerken wil opstarten, moet soms eerst een archeologisch onderzoek laten uitvoeren. De resultaten van deze opgravingen blijven logischerwijze beperkt tot het niveau van de vindplaats, maar missen zo het bredere plaatje en de diepgang om tot echt nieuwe kennis over het verleden te komen. En daar zit het publiek natuurlijk net op te wachten. Extra onderzoek vraagt echter extra middelen, die niet op de bouwheer, projectontwikkelaar of landbouwer kunnen verhaald worden. Daarom reikt Vlaanderen sinds 2018 jaarlijks projectsubsidies uit voor archeologisch syntheseonderzoek. Op zoek naar nieuw geluk, een bijzonder grafveld bij de Beukenbergweg in de vroege jaren van de Romeinse stad Tongeren, is één van de projecten uit 2018 die een subsidie ontvangt van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Voor meer informatie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Grafveld Tongeren, Foto: VEC

U bent hier:

f m