• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Natuurwetenschappelijk onderzoek

Tijdens opgravingen komen vaak vondsten tevoorschijn die licht kunnen werpen op de ouderdom van de vindplaats of van de vondsten. Het VEC verzorgt de uitvoering van dateringsonderzoek, door middel van 14C, OSL en dendrochronologie. Ook werken we samen met laboratoria die gespecialiseerd onderzoek uitvoeren, zoals DNA analyses, in het kader van fysisch antropologisch onderzoek.

dendrochronologie

U bent hier:

f m