• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Tienen, Park Passionisten

In november 2012 heeft het Vlaams Erfgoed Centrum een archeologische opgraving uitgevoerd in Tienen, in het Park Passionisten. In de toekomst zal hier een woon-zorgwijk worden gerealiseerd.

Tijdens het archeologisch onderzoek zijn resten uit verschillende perioden aangetroffen, waaronder bewoningssporen uit de IJzertijd, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd en enkele crematiegraven. De graven kunnen in de Romeinse tijd worden gedateerd.

Dit onderzoek is afgerond. De onderzoeksresultaten van deze opgraving zijn gepubliceerd in VEC Rapport 2.

U bent hier:

f m