• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Riemst Vroenhoven

In 2014 is door het Vlaams Erfgoed Centrum (VEC) te Vroenhoven archeologisch onderzoek verricht, in de vorm van een opgraving. Het plangebied ligt op de flank van een heuvel, richting het oosten bevindt zich een vallei. Tijdens het onderzoek zijn sporen uit de Bronstijd, IJzertijd, de Romeinse tijd en de Tweede Wereldoorlog opgegraven.

De sporen uit de pre- en protohistorie betroffen kuilen, paalkuilen, enkele greppels, één spieker en een grafheuvel. Eén greppel, te dateren in de Romeinse tijd, springt in het oog. Hier werden een tweetal paardenskeletten en een aantal natuurstenen objecten aangetroffen. Deze combinatie is ook in het nabij gelegen Tongeren waargenomen en duidt op een depositie van rituele aard.

Van de grafheuvel zelf is alleen de kringgreppel terug gevonden. Er zijn geen restanten van een eventuele aarden heuvel gezien. Binnen de kringgreppel zijn drie kuilen gegraven, waarvan alleen een kuil aan de binnenrand van het grafmonument een urn bevatte. In deze urn, die dateert uit de Late Bronstijd, zaten de verbrande resten van een kind, dat tussen de 5 en 10 jaar oud is geworden. De urn is vermoedelijk pas later in het grafmonument bijgezet.

Tot slot zijn binnen het plangebied een aantal elementen terug gevonden van een verdedigingslinie uit de Tweede Wereldoorlog, waarvan een 939m lang loopgravenstelsel de belangrijkste is. Het loopgravenstelsel valt op te splitsen in verschillende functionele delen, namelijk een drietal circulaire steunpunten, een achttal verbindingsloopgraven en een drietal vierkante schuilplaatsen. In de loopgraven is een variëteit aan militaire voorwerpen terug gevonden, voornamelijk toebehorend aan het Belgische leger, waaronder een tweetal geweren, eetketels, gespen, bestek, (hand)schoenen, gasmaskers, granaten en munitie.

De resultaten van dit project zijn gepubliceerd in VEC Rapport 11.

U bent hier:

f m